L’RSC com a estratègia transformadora

L’RSC com a estratègia transformadora

L’RSC com a estratègia transformadora. Les empreses són un agent clau dins la societat en què operen: creen ocupació, utilitzen recursos naturals, es relacionen amb l’entorn… Com ho fan i com poden fer-ho és un element essencial per entendre’n el paper. El model de relació pot esdevenir un aspecte diferenciador? Ser una empresa millor pot incrementar el resultat de l’exercici? […]

Lectures per l’estiu

Lectures per l’estiu

L’estiu pot ser un bon moment per recuperar aquelles lectures pendents que volem llegir o refrescar. Us en deixem algunes per tal que us ajudin a fer una millor captació i comunicació! 10 mantres que un fundraiser no ha d’oblidar (cast). Com escriure un text que connecti. Check list per fer una entitat exitosa (cast). Bona lectura i bon estiu! […]

DEDICA TEMPS A PENSAR EN LA COMUNICACIÓ DE LA TEVA ENTITAT

DEDICA TEMPS A PENSAR EN LA COMUNICACIÓ DE LA TEVA ENTITAT

Comunicar és una necessitat i un repte per les entitats, on les urgències són moltes i els recursos (gairebé sempre) pocs. Cal comunicar perquè si no compartim el que fem, no existim i no transformem la realitat per la qual treballem. Per això, hem de conèixer algunes claus bàsiques per comunicar-nos amb els nostres públics habituals i poder accedir-ne a d’altres nous. ( Segueix […]