Digital

[:ca]

Serveis digitals per a entitats

• Volem ajudar-te a que arribis més lluny i que la teva veu se senti més forta.
• Explica’ns en què punt estàs en la teva comunicació digital i nosaltres et guiarem.
Et proposem paquets diferents de serveis digitals perquè triïs el que millor s’adapta a les necessitats de la teva organització (recursos, temps …).

Si ets una entitat que…

 • No tens temps per a dedicar-ho a les teves xarxes socials.
 • Vols centrar-te en el que saps fer bé i guiar-te per un expert per a potenciar-te en el digital.
 • No tens clar quins continguts crear a les teves XXSS o a la teva web per fer-ho de forma estratègica.
 • Els teus missatges no són molt clars i diferenciadors.
 • Vols tenir planificats els teus continguts amb antelació, però no saps bé com fer-ho per a connectar amb els teus públics i atreure.

 


PAQUET GESTIÓ XARXES SOCIALS:

És la millor opció per a entitats que no tenen una estratègia per publicar a les seves xarxes socials i que necessiten ajuda externa per gestionar aquest canal.

Per a aquestes organitzacions, i depenent dels seus recursos, trajectòria a les xarxes, la seva comunitat, necessitat de trànsit a la web… oferim diverses opcions:

PAQUET XXSS:

Objectiu: començar a crear una estratègia sòlida de continguts a les xarxes socials.

Inclou publicacions en XXSS 3/5 vegades a la setmana.

PAQUET XXSS + 1 POST:

Objectiu: enfortir l’engagement a les xarxes socials sense perdre de vista la web com a referència de comunicació i captació de leads.

Inclou publicacions en XXSS 3/5 vegades a la setmana + 1 post al mes.

 PAQUET XXSS + 2 POSTS:

Objectiu: L’opció per estar presents a les XXSS i també dotar de bon contingut el web/bloc.

Inclou publicacions en XXSS 3/5 vegades a la setmana + 2 posts al mes.

QUÈ INCLOU EL NOSTRE PAQUET DE GESTIÓ DE XARXES SOCIALS?

  • Creació de continguts per a XXSS.
  • Creació de continguts per a web i blocs.
  • Planificació estratègica mensual i anual conjunta per XXSS i bloc/webs.
  • Sessions informatives sobre anàlisi de resultats obtinguts de publicacions.
  • Reunions periòdiques de seguiment i avaluació d’estratègies
  S’inclou inicialment 1 XXSS per paquet (es podran ampliar els serveis segons necessitats de l’organització).
 

PAQUET FORMACIÓ XARXES SOCIALS:

Per a les entitats que necessiten aprendre com gestionar les xarxes socials: realitzem formacions a mida amb l’objectiu d’ensenyar solucions o actualitzar coneixements sobre com dissenyar una bona estratègia per treballar les xarxes socials per a les organitzacions del Tercer Sector.

QUÈ INCLOU EL NOSTRE PAQUET DE FORMACIÓ DE XARXES SOCIALS?

 • Sessió de Formació (online o presencial).
 • Creació de materials formatius.
 • Planificació conjunta de la sessió d’acord amb les necessitats de l’entitat.
 • Se podran ampliar els materials de suport a lliurar segons les necessitats de l’organització.
 • Total flexibilitat d’horaris, continguts y durada de las formacions.

PAQUET AUDIT + CONSULTORIA XARXES SOCIALS:

Realitzem una avaluació externa dels punts principals de les xarxes socials de l’entitat i oferim recomanacions per optimitzar-les. A partir d´aquí, arribem fins on l´entitat vulgui: auditoria interna, consultoria més específica de xarxes…

QUÈ INCLOU EL NOSTRE PAQUET D’AUDIT DE XARXES SOCIALS?

 • Audit extern de Xarxes Socials.
 • Feedback sobre els resultats de l’audit.
 • Recomanacions generals per optimitzar les xarxes socials de l’entitat.
 • Se podrà ampliar l’audit a intern si l’entitat facilita la documentació corresponent.

Tot el que necessitis!

Tenim una sessió gratuïta informativa per a la teva entitat!

Consulta les nostres tarifes a info@causes.cat

Escriu-nos!

 [:es]

Servicios Digitales para entidades del Tercer Sector

 •  Queremos ayudarte a que llegues más lejos y a que tu voz se oiga más fuerte
 • Cuéntanos en que punto estás en tu comunicación digital y nosotros te guiaremos.
 • Te proponemos paquetes diferentes de servicios digitales para que escojas el que mejor se adapta a las necesidades de tu organización (recursos, tiempo…).

Si eres una entidad que…

 • No tienes tiempo para dedicarlo a tus redes sociales.
 • Quieres centrarte en lo que sabes hacer bien y guiarte por un experto para potenciarte en lo digital.
 • No tienes claro qué contenidos crear en RRSS o en tu web para hacerlo de forma estratégica.
 • Tus mensajes no son muy claros y diferenciadores.
 • Quieres tener planificados tus contenidos con antelación, pero no sabes bien cómo hacerlo para conectar con tus públicos y atraer nuevos.

 

¡Estamos aquí para echarte una mano y fortalecer tu entidad!

PAQUETE GESTIÓN REDES SOCIALES:

Es la mejor opción para entidades que no tienen una estrategia para publicar en sus redes sociales y que necesitan ayuda externa para gestionar este canal.

Para estas organizaciones, y dependiendo de sus recursos, trayectoria en las redes, su comunidad, necesidad de tráfico a la web… ofrecemos varias opciones:

PAQUETE RRSS:

Objetivo: comenzar a crear una estrategia sólida de contenidos en las redes sociales.

Incluye publicaciones en RRSS 3/5 veces a la semana.

PAQUETE RRSS + 1 POST:

Objetivo: fortalecer el engagement en redes sociales sin perder de vista la web como referencia de comunicación y captación de leads.

Incluye publicaciones en RRSS 3/5 veces a la semana + 1 post al mes.

 PAQUETE RRSS + 2 POSTS:

Objetivo: La opción para estar en RRSS y también dotar de buen contenido a la web/blog.

Incluye publicaciones en RRSS 3/5 veces a la semana + 2 posts al mes.

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PAQUETE DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES?

 • Creación de contenidos para RRSS.
 • Creación de contenidos para web y blogs.
 • Planificación estratégica mensual y anual conjunta para RRSS y blog/webs.
 • Sesiones informativas sobre análisis de resultados obtenidos de publicaciones.
 • Reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de estrategias.
Se incluye inicialmente 1 RRSS por paquete (se podrán ampliar los servicios según necesidades de la organización).

PAQUETE FORMACIÓN REDES SOCIALES:

Para las entidades que necesitan aprender cómo gestionar sus redes sociales: realizamos formaciones a medida con el objetivo de enseñar soluciones o actualizar conocimientos sobre cómo diseñar una buena estrategia para trabajar las redes sociales en una organización del Tercer Sector.

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PAQUETE DE FORMACIÓN DE REDES SOCIALES?

 • Sesión de Formación (online o presencial).
 • Creación de materiales formativos.
 • Planificación conjunta de la sesión de acuerdo con las necesidades de la entidad.
 • Se podrán ampliar los materiales de soporte a entregar según las necesidades de la organización.
 • Total flexibilidad en horarios, contenidos y duración de las formaciones.

PAQUETE AUDITORIA + CONSULTORIA REDES SOCIALES:

Realizamos una evaluación externa de los puntos principales de las redes sociales de la entidad y ofrecemos recomendaciones para optimizarlas. A partir de ahí, llegamos hasta donde la entidad quiera: auditoría interna, consultoría más específica de redes…

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PAQUETE DE AUDIT DE REDES SOCIALES?

 • Auditoría externa de Redes Sociales.
 • Feedback sobre los resultados de la auditoria.
 • Recomendaciones generales para optimizar las redes sociales de la entidad.
 • Se podrá ampliar la auditoria a interna si la entidad facilita la documentación correspondiente.

¡Todo lo que necesita tu entidad! 

¡Tenemos una sesión gratuita informativa para tu entidad!

Consulta nuestras tarifas en info@causes.cat

Contáctanos!

 [:]