Participació a l’EEV’16: “Jo comunico, tu comuniques, ell comunica…”Participación en la EEV’16: “Yo comunico, tu comunicas, él comunica…”

ImprimirAquesta notícia ha sigut extreta del butlletí del Voluntariat.org i es va publicar arran de la inauguració de l’Escola d’Estiu del Voluntariat el passat 29 de juny a Barcelona, a la qual va ser convidada Irene Borràs, Directora de CAUSES, i on va parlar sobre entitats i comunicació.

“Jo comunico, tu comuniques, ell comunica…”, l’EEV’16 s’estrena… formant!!

Irene Borràs, va començar la seva intervenció en la inauguració de la 17a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat a mode de “sondeig” entre les  persones assistents (representants de les escoles de formació, representants d’entitats i persones voluntàries), per prendre el pols de “l’estat comunicatiu” de l’entitat.

Posteriorment va avançar en apuntar de manera planera i molt exemplificadora aspectes claus, mètodes, camins i fórmules de la comunicació,…o de la no comunicació (que també comunica!!) per donar eines per a la millora de la comunicació a les entitats. Comunicar per existir, comunicar en dues direccions, comunicar per transformar,…i tothom comunica, van ser algunes de les idees que van ressonar amb més força al llarg de la breu sessió (35minuts), però molt interessant, que podeu veure a través del següent enllaç  “Jo comunico, tu comuniques, ell comunica…”.

La ponent va posar punt i final a la seva intervenció amb una dinàmica amb els assistents per “comunicar” a la resta d’entitats i persones voluntàries, la idea que s’emportaven o que els havia suggerit la xerrada. Podreu seguir-les ben aviat a Voluntariat.org.

La inauguració de la 17a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat va comptar també amb la presència de Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària, i el subdirector de Cooperació Social i Voluntariat, Marc Viñas, que en les seves intervencions van explicar l’estructura general de l’escola  i van detallar les formacions que s’adrecen a cadascun dels perfils d’actuació en el si de les entitats i projectes. Podeu veure la presentació dels cursos de l’EVV’16 des d’aquest enllaç.

  • Podeu veure la presentació de la Irene Borràs a través d’aquest enllaç 
  • Podeu consultar el programa complert de l’EEV’16 i fer la inscripció en aquest enllaç

ImprimirEsta noticia ha sido extraída del boletín del Voluntariat.org y se publicó a raíz de la inauguración de la Escuela de Verano del Voluntariado el pasado 29 de junio en Barcelona, a la cual fue invitada Irene Borràs, Directora de CAUSES, y donde habló sobre entidades y comunicación.

“Yo comunico, tú comunicas, él comunica…”, la EEV’16 se estrena… formando!!

Irene Borrás, comenzó su intervención en la inauguración de la 17ª edición de la Escuela de Verano del Voluntariado a modo de “sondeo” entre las personas asistentes (representantes de las escuelas de formación, representantes de entidades y personas voluntarias), para tomar el pulso del “estado comunicativo” de la entidad.

Posteriormente avanzó en apuntar de manera sencilla y muy ejemplificadora aspectos claves, métodos, caminos y fórmulas de la comunicación,… o de la no comunicación (que también comunica!!) para dar herramientas para la mejora de la comunicación en las entidades. Comunicar por existir, comunicar en dos direcciones, comunicar para transformar,… y todo el mundo comunica, fueron algunas de las ideas que resonaron con más fuerza a lo largo de la breve sesión (35minuts), pero muy interesante, que puede ver en través del siguiente enlace “ Yo comunico, tú comunicas, él comunica…” .

La ponente puso punto y final a su intervención con una dinámica con los asistentes para “comunicar” al resto de entidades y personas voluntarias, la idea de que se llevaban o que les había sugerido la charla. Podrá seguirlas muy pronto a Voluntariat.org.

La inauguración de la 17ª edición de la Escuela de Verano del Voluntariado contó también con la presencia de Bernat Valls, director general de Acción Cívica y Comunitaria, y el subdirector de Cooperación Social y Voluntariado, Marc Viñas, que en sus intervenciones explicaron la estructura general de la escuela y detallaron las formaciones que se dirigen a cada uno de los perfiles de actuación en el seno de las entidades y proyectos. Puede ver la presentación de los cursos de la EVV’16 desde este enlace.

  • Puede ver la presentación de Irene Borràs a través de este enlace
  • Se puede consultar el programa completo de la EEV’16 y hacer la inscripción en este enlace