I si (no) parlem de diners?¿Y si (no) hablamos de dinero?

(post publicat al bloc de xarxanet)

Recentment, he participat en un cicle de tallers sobre el finançament de les entitats no lucratives, organitzades per finan3. Finan3 és una entitat que té com a missió l’enfortiment del finançament del Tercer Sector i l’objectiu de les sessions és parlar sobre les dificultats financeres de les entitats per tal de proposar solucions.

A partir d’aquestes xerrades, algunes reflexions per compartir.

Primer de tot, és necessari distingir per què necessitem diners:

 • Volem posar en marxa un nou projecte?
 • Hem de cobrir tensions de liquidesa i fer front als pagaments?
 • Per tal que els activitats que fem no tinguin un cost tant elevat per als usuaris o persones ateses?
 • Necessitem fer obres o adequar els locals?

En funció del per què necessitem diners el què haurem de fer serà una cosa o una altra… És a dir, identifiquem primer el problema per trobar la solució adient.

Si tenim un problema de liquidesa, haurem de buscar diners de “forma puntual o temporal”. Per exemple:

 • Anar a la banca tradicional
 • Anar a la banca ètica (Triodos Bank o Fiare).
 • Acostar-se a cooperatives de crèdit, com ara Coop 57.
 • Estructurar fórmules de finançament col·lectiu (títols participatius o préstecs personals de petits imports).

Si necessitem tenir més recursos per fer més activitats o posar en marxa nous projectes, podem necessitar un pla de màrqueting que ens ajudi a tenir més socis. Aquesta fórmula és vàlida per a ateneus, clubs esportius, associacions culturals, festives  o excursionistes, entre d’altres…. Fes créixer el nombre de socis i tindràs més diners.

I si el tipus de persones que atenem no poden pagar els serveis o necessitem més fons, llavors hem de treballar una campanya de captació de fons (fundraising), ja sigui de particulars o buscant la col·laboració de les empreses.

Resumint, hem de saber si necessitem algú que s’ocupi de:

 • Les finances
 • El màrqueting
 • La captació de fons

El resultat final serà el mateix (+ diners) però el què fem no… És com anar a comprar unes sabates… per què són? Per córrer? Per passejar? D’estiu o d’hivern? Ja anirem calçats, ja, però anar a una botiga d’esports a comprar unes sabates de festa, no és un bon encert. Això és el que fem sovint les entitats: buscar solucions en els llocs equivocats.

Parlar de diners, i esperar que arribin, comporta una sèrie de premisses a tenir present:

 • La inspiració existeix, però t’ha de trobar treballant. Que és tant com dir que els diners hi són, però no vénen sols.
 • Caldrà invertir temps i, també, diners encara que pugui semblar un contrasentit…
 • No es pot improvisar.
 • I la més important… si volem diners, hem de parlar de diners! I aquest últim punt sembla que provoqui urticària al món associatiu…

Cal reflexionar, pensar, proposar, moure’s, criticar, enfadar-se, replantejar el model actual, pensar amb el sector (les xerrades organitzades per finan3 són un bon moment per fer-ho) però, també, hem de parlar de diners.

Perquè la cultura, el medi ambient, la gent gran, la infància, els joves, la solidaritat… és important, necessari, imprescindible! Però perquè sigui sostenible, hem de trobar la manera de fer-ho. Bancs del temps, monedes socials, intercanvis,… hi ha propostes alternatives. Però mentre, o alhora, com vulgueu, també hem de parlar de diners… O no?

En parlem?

Image courtesy of foto76 / FreeDigitalPhotos.net

(post publicado, en catalán, en el bloc de xarxanet)
Recientemente, he participado en un ciclo de talleres sobre la financiación de las entidades no lucrativas, organizadas por finan3 . Finan3 es una entidad que tiene como misión el fortalecimiento de la financiación del Tercer Sector y el objetivo de las sesiones es hablar sobre las dificultades financieras de las entidades para proponer soluciones.
A partir de estas charlas, algunas reflexiones para compartir.Ante todo, es necesario distinguir por qué necesitamos dinero:

 • ¿Queremos poner en marcha un nuevo proyecto?
 • ¿Debemos cubrir tensiones de liquidez y hacer frente a los pagos?
 • ¿Para que las actividades que hacemos no tengan un coste tan elevado para los usuarios o personas atendidas?
 • ¿Necesitamos hacer obras o adecuar los locales?

En función del por qué necesitamos dinero lo que tendremos que hacer será una cosa u otra… Es decir, identificamos primero el problema para encontrar la solución adecuada.

Si tenemos un problema de liquidez, tendremos que buscar dinero de “forma puntual o temporal”. Por ejemplo:

 • Ir a la banca tradicional
 • Ir a la banca ética (Triodos Bank o Fiare).
 • Acercarse a cooperativas de crédito, como Coop 57.
 • Estructurar fórmulas de financiación colectiva (títulos participativos o préstamos personales de pequeños importes).

Si necesitamos tener más recursos para hacer más actividades o poner en marcha nuevos proyectos, podemos necesitar un plan de marketing que nos ayude a tener más socios. Esta fórmula es válida para ateneos, clubes deportivos, asociaciones culturales, festivas o excursionistas, entre otros …. Haz crecer el número de socios y tendrás más dinero.

Y si el tipo de personas que atendemos no pueden pagar los servicios o necesitamos más fondos, entonces tenemos que trabajar una campaña de captación de fondos (fundraising), ya sea de particulares o buscando la colaboración de las empresas.

Resumiendo, debemos saber si necesitamos alguien que se ocupe de:

 • Las finanzas
 • El marketing
 • La captación de fondos

El resultado final será el mismo (+ dinero) pero lo que hacemos no … Es como ir a comprar unos zapatos … por qué son? Para correr? Para pasear? De verano o de invierno? Ya iremos calzados, ya, pero ir a una tienda de deportes en comprar unos zapatos de fiesta, no es un buen acierto. Esto es lo que hacemos a menudo las entidades: buscar soluciones en los lugares equivocados. 

Hablar de dinero, y esperar a que lleguen, conlleva una serie de premisas a tener en cuenta:

 • La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Que es tanto como decir que el dinero está en algú sitio…, pero no viene solo.
 • Habrá que invertir tiempo y, también, dinero aunque pueda parecer un contrasentido …
 • No se puede improvisar.
 • Y la más importante … si queremos dinero, ¡tenemos que hablar de dinero! Y este último punto parece que provoque urticaria en el mundo asociativo …

Hay que reflexionar, pensar, proponer, moverse, criticar, enfadarse, replantear el modelo actual, pensar con el sector ( las charlas organizadas por finan3 son un buen momento para hacerlo) pero también tenemos que hablar de dinero.

Porque la cultura, el medio ambiente, las personas mayores, la infancia, los jóvenes, la solidaridad … es importante, necesario, imprescindible! Pero para que sea sostenible, tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Bancos del tiempo, monedas sociales, intercambios, … hay propuestas alternativas. Pero mientras tanto, o al mismo tiempo, como se desee, también tenemos que hablar de dinero … ¿O no? 

¿Hablamos?

Image courtesy of foto76 / FreeDigitalPhotos.net

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.