EXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR IIIEXISTIR, COMPARTIR, TRANSFORMAR III

Tercera part

Seguim amb la sèrie d’articles sobre comunicació per a entitats amb senzilles estratègies que ens ajudin a arribar més lluny en la difusió dels nostres missatges. Presentem diferents eines que ens marcaran el ritme de treball de les comunicacions del dia a dia i de tot l’any

Comencem centrant-nos en els canals i eines més habituals amb què treballen/comuniquen les organitzacions i donarem algunes pistes per optimitzar-los. Amb l’ús d’aquests, realitzem un treball de marca i visibilitat diari que és molt important per a l’entitat.

imagen plantilla contenido post 3A més, us oferirem un calendari a títol d’exemple perquè pugueu aprendre a planificar els vostres continguts digitals setmanalment de manera que gestioneu més fàcilment la vostra feina a les xarxes socials. Aquest calendari, us el presentem en format Excel, perquè ho pugueu descarregar, adaptar-lo a les vostres necessitats i fer-lo vostre. En aquest enllaç trobareu l’arxiu en català i castellà.

Aquest calendari, que us presentem com exemple, us ajudarà en dos sentits:

 • D’una banda, mostra un promig de les quantitats de publicacions diàries de les principals xarxes socials que fan servir les entitats del Tercer Sector i que haurien de realitzar-se cada dia de la setmana per considerar-se cada canal realment actiu.
 • D’altra banda, presenta exemples de publicacions que poden aparèixer en les xarxes socials tocant els diferents temes necessaris que els vostres públics demanden i les organitzacions necessiten llançar per cobrir les seves necessitats.

En tot cas, hem de recordar que el més important és experimentar i avaluar amb diferents freqüències i horaris de llançaments de contingut i intentar extreure les nostres pròpies conclusions perquè cada audiència és molt particular i la resposta pot variar notablement en funció de l’entitat i del tipus de contingut publicat.

Vegem un a un els canals inclosos en el calendari i fem algunes consideracions importants sobre aquest tema:

Facebook:

 • Fes un post amb imatge, vídeo o gif. Agradaràmés als teus seguidors.
 • Quan publiquis notícies i novetats de la teva entitat no oblidis el link de la teva web com a
 •  porta a l’organització.
 • Procura que el text sigui concís i d’utilitat pel teu públic.
 • Demana participació (pregunta, demana compartir, opinions …).
 • Abans de publicar mira que estigui tot correcte…. Si hi ha un link, per exemple, que funcioni.

Twitter:

Icona Facebook

 • Utilitza #, però no n’abusis.
 • Si és coherent, utilitza # que siguin tendència.
 • Fes servir abreviacions, com RT, per demanar participació.
 • Posa enllaços a les teves webs o blocs. 140 caràcters poden donar per a molt…
 • Empra fotos, vídeos i gifs. Fes atractiu el teu micromensaje.
 • Esmenta a altres usuaris que puguin donar suport el teu missatge.

Instagram:

 • Publica fotos que emocionin. Una imatge val més que mil paraules.
 • Convida al teu públic a comentar o actuar sobre la foto si li agrada.
 • Utilitza i crea # perquè les fotos siguin visibles i estiguin ben connectades.
 • Comparteix les publicacions d’aquest xarxa social en altres,  com arar Facebook o Twitter.
 • Esmenta a altres usuaris de la xarxa social si creus que pot interessar-li el contingut publicat.

YouTube:

 • Impulsa el teu canal des de l’inici amb un bon vídeo que enganxi a noves audiències.
 • Connecta bé els continguts d’aquest canal amb la resta de les teves xarxes.
 • Tracta aquesta xarxa social com una altra més: afegeix la icona al teu web i mails de organització.
 • Identifica el teu canal amb l’organització: capçalera de canal, cada vídeo, foto de perfil… La teva entitat sempre present.
 • Subscriu-te a canals d’entitats amigues i interactua amb elles. Guanyaràs visibilitat i marca. I aprendràs del sector…

Per acabar, tres reflexions finals que no podem oblidar:

La primera és que l’avaluació de cada canal és molt important per determinar què li agrada més al nostre públic i per això la tasca d’avaluar no cal prendre-la com una pèrdua de temps sinó com una inversió. Saber a quina hora arribo millor a la meva audiència, quin tipus de missatge li interessa més, què prefereix compartir… és molt important perquè s’arribi més lluny. Actualment hi ha disponibles eines gratuïtes d’avaluació de fàcil ús disponibles per a qualsevol principiant a internet… (veure aquí Les 10 millors eines gratuïtes de monitoratge de xarxes socials ).

Icona WebLa segona, és que el que és fonamental de tenir xarxes socials és donar-les a conèixer. A vegades sembla que ens centrem massa en donar-li vida a la pròpia xarxa social i ens oblidem de la veritable raó de ser d’aquests canals: donar difusió a la nostra organització i a la seva missió i missatge. Per tant cal tenir clar que són una eina de suport i que hem de pensar en crear una estratègia multicanal que inclogui la resta d’elements i materials de comunicació, com per exemple, la nostra web.

I, tercer i últim, no oblidar que, malgrat les xarxes socials i els canals que van sorgint en els últims temps, el correu electrònic és un dels mitjans més directes d’arribar als nostres públics. Sempre hem d’atendre els correus que van arribant dels nostres socis, col·laboradors i amics de l’entitat en el termini més breu possible i tenir aquest canal controlat i vigilat, a més d’utilitzar-lo com una eina de comunicació per a l’enviament, per exemple, de butlletins, invitacions, missatges personalitzats,…

En el següent i últim post de la nostra sèrie, parlarem de què i com hem de comunicar durant tot l’any. Inclourem un cronograma anual (Planificació anual de comunicació) amb els missatges i documents que no han de faltar en la nostra entitat per als nostres públics.

No importa com sigui la nostra organització. La comunicació no es mesura en pressupost anual o en nombre de socis. Sempre cal comunicar per existir, compartir, transformar i créixer.Tercera parte

Para ir terminando nuestra serie de artículos sobre comunicación para entidades con sencillas estrategias que nos ayuden llegar más lejos en la difusión de nuestros mensajes, acabaremos con dos post que nos marcarán el ritmo de trabajo en nuestras comunicaciones del día a día y de todo el año

Comenzamos centrándonos en los canales y herramientas más habituales con los que trabajan/comunican las organizaciones y daremos algunas pistas para optimizarlos. Con el uso de estos, realizamos un trabajo de marca y visibilidad diario que es muy importante para la entidad.

imagen plantilla contenido post 3Además, os ofreceremos un calendario a modo de ejemplo para que podáis aprender a planificar vuestros contenidos digitales semanalmente de manera que gestionéis más fácilmente vuestro trabajo en las redes sociales. Este calendario, os lo subimos en formato Excel, para que os lo podéis descargar, adaptarlo a vuestras necesidades y hacerlo vuestro. En este link encontraréis el archivo en catalán y castellano.

Este calendario, que os presentamos como ejemplo, os ayudará en dos sentidos:

 • Por un lado, muestra una media de las cantidades de publicaciones diarias de las principales redes sociales que usan las entidades del Tercer Sector y que deberían realizarse cada día de la semana para considerar cada canal realmente activo.
 • Por otro lado, presenta ejemplos de publicaciones que pueden aparecer en vuestras redes sociales tocando los diferentes temas necesarios que vuestros públicos demandan y las organizaciones necesitan lanzar para cubrir sus necesidades.

En todo caso debemos recordar que lo más importante es experimentar y evaluar con diferentes frecuencias y horarios de lanzamientos de contenido e intentar extraer nuestras propias conclusiones porque cada audiencia es muy particular y la respuesta puede variar notablemente en función de la entidad y del tipo de contenido publicado.

Ahora veamos uno a uno los canales que están incluidos en el calendario y hagamos algunas consideraciones importantes al respecto:

Facebook:

 • Haz un post con imagen, vídeo o gif. Gustará más a tus seguidores.
 • Cuando publiques noticias y novedades de tu entidad no olvides el link de tu web como puerta a la organización.
 • Procura que el texto sea conciso y de utilidad para tu público.
 • Pide participación (pregunta, pide compartir, opiniones…).
 • Antes de publicar mira que esté todo correcto…. Si hay un link, por ejemplo, que funcione.

Icona FacebookTwitter:

 • Utiliza #, pero no abuses.
 • Si es coherente, usa # que sean tendencia.
 • Usa abreviaciones, como RT, para pedir participación.
 • Usa enlaces a tus webs o blogs. 140 caracteres pueden dar para mucho…
 • Emplea fotos, vídeos y gifs. Haz atractivo tu micromensaje.
 • Menciona a otros usuarios que puedan apoyar tu mensaje.

Instagram:

 • Publica fotos que emocionen. Una imagen vale más que mil palabras.
 • Invita a tu público a comentar o actuar sobre la foto si le gusta.
 • Emplea y crea # para que las fotos sean visibles y estén bien conectadas
 • Comparte las publicaciones de esta rrss en otras como Facebook o Twitter.
 • Menciona a otros usuarios de la red social si crees que puede interesarle el contenido publicado.

YouTube:

 • Impulsa tu canal desde el inicio con un buen vídeo que enganche a nuevas audiencias (enseña lo que vas a mostrar de tu entidad a través de este canal).
 • Conecta bien los contenidos de este canal con el resto de tus rrss.
 • Trata esta red social como otra más: agrega el icono en tu web y mails de organización.
 • Identifica tu canal con la organización: cabecera de canal, cada vídeo, foto de perfil… Tu entidad siempre presente.
 • Suscríbete a canales de entidades amigas e interactúa con ellas. Ganarás visibilidad y marca. Y aprenderás del sector…

Y para ir terminando, tres reflexiones finales que no hay que olvidar:

La primera es que la evaluación de cada canal es muy importante para determinar qué le gusta más a nuestro público y por ello la tarea de evaluar no hay que tomarla como una pérdida de tiempo sino como una inversión. Saber a qué hora llego mejor a mi audiencia, qué tipo de mensaje le interesa más, qué prefiere compartir… es muy importante para que yo llegue más lejos. Actualmente hay disponibles herramientas gratuitas de evaluación de fácil uso disponibles para cualquier principiante en internet… (ver aquí Las 10 mejores herramientas gratuitas de monitorización de redes sociales).

Icona WebLa segunda, es que lo fundamental de tener redes sociales es darlas a conocer. A veces parece que nos centramos demasiado en darle vida a la propia red social y nos olvidamos de la verdadera razón de ser de estos canales: dar difusión a nuestra organización y a su misión y mensaje. Por lo tanto hay que tener claro que son una herramienta de apoyo y que tenemos que pensar en crear una estrategia multicanal que incluya nuestra web.

Y, tercero y último, no olvidar que, a pesar de las redes sociales y los canales que van surgiendo en los últimos tiempos, el correo es el medio más directo de atención a nuestro público. Siempre tenemos que atender los correos que van llegando de nuestros socios, colaboradores y amigos de la entidad en el plazo más breve posible y tener este otro canal controlado y vigilado.

En el siguiente y último post de nuestra serie, hablaremos de qué y cómo debemos comunicar durante todo el año. Incluiremos un cronograma anual (Planificación anual de comunicación) con los mensajes y documentos que no deben faltar en nuestra entidad para nuestros públicos.

No importa cómo sea nuestra organización. La comunicación no se mide en presupuesto anual o en número de socios. Siempre hay que comunicar para existir, compartir, transformar y crecer.

Imagen destacada del post de pixabay.com.