Com comuniquen les organitzacionsCómo comunican las organizaciones

infografia diagnóstico cat

Presentem algunes dades extretes d’un petit diagnòstic sobre comunicació realitzat a entitats no lucratives.

D’aquest diagnòstic es poden desprendre aspectes positius com ara:

  • 92% Tenen Web
  • 100% Utilitzen Facebook
  • 75% Actualitzen els seus recursos on line periòdicament

No obstant, encara es detecta molta comunicació improvisada:

  • No es planifiquen els enviaments als públics de les organitzacions (17%)
  • No tenen un Pla de Comunicació explícit i redactat (45%)

Cal comunicar, perquè comunicar és:

1. Existir. En la mesura que deixem de comunicar estem signant la nostra pròpia desaparició.

2. Comunicar obliga a mirar cap enfora. Ser conscients de qui són els nostres públics i tenir-ne cura en ajudarà a enfortir-nos, imprescindible en aquests moments.

3. Comunicar permet compartir. La situació, la problemàtica, la causa per la qual estem treballant. Si no comuniquem, com podrem saber quina és la situació que volem canviar? Com demanarem compromís i suport?

4. Comunicar és explicar què fem, però sobretot, és explicar l’impacte de la nostra feina. Quins són els resultats que estem aconseguint amb la nostra tasca? Quina és la situació que hem estat capaços de canviar?

5. Per transformar s’ha de comunicar. S’han de canviar estructures, formes de funcionament, hàbits de vida … El paper de les organitzacions per promoure un nou model és imprescindible. La Comunicació permet arribar als públics i construir un món millor.infografia diagnostico comunicación

Presentamos algunos datos extraídos de un pequeño diagnóstico sobre comunicación realizado a entidades no lucrativas.

De este diagnóstico se pueden desprender aspectos positivos como:

  • 92% Tienen Web
  • 100% Utilizan Facebook
  • 75% Actualizan sus recursos on line periódicamente

No obstante, todavía se detecta mucha comunicación improvisada:

  • No planifican los envíos a los públicos de las organizaciones (17%)
  • No tienen un Plan de Comunicación explícito y redactado (45%)

Se debe comunicar porque comunicar es:

1. Existir. En la medida que dejamos de comunicar estamos firmando nuestra propia desaparición.

2. Comunicar obliga a mirar hacia fuera. Ser conscientes de quiénes son nuestros públicos y saber que nos ayudará a fortalecernos, imprescindible en estos momentos.

3. Comunicar permite compartir. La situación, la problemática, la causa por la que estamos trabajando. Si no comunicamos, ¿cómo podremos saber cuál es la situación que queremos cambiar? ¿Cómo pediremos compromiso y apoyo?

4. Comunicar es explicar qué hacemos, pero sobre todo, es explicar el impacto de nuestro trabajo. ¿Cuáles son los resultados que estamos consiguiendo con nuestra labor? ¿Cuál es la situación que hemos sido capaces de cambiar?

5. Para transformar se debe comunicar. Se deben cambiar estructuras, formas de funcionamiento, hábitos de vida…El papel de las organizaciones para promover un nuevo modelo es imprescindible. La Comunicación permite llegar a los públicos y construir un mundo mejor.