Com fer memòries que generin confiança.

Com fer memòries que generin confiança.

La memòria és l’eina principal que tenen les organitzacions no lucratives per generar confiança amb el seu entorn. Ara és el moment de pensar com fer la memòria de 2015 aprofitant per fer canvis per millorar la manera en què s’han fet les d’anys anteriors. Aquesta formació participativa parteix de l’anàlisi de les memòries d’anys anteriors de les entitats participants, […]