[:ca]Les 10 claus imprescindibles per a la teva web de captació[:es]Las 10 claves imprescindibles para tu web de captación[:]

webcaptacion

[:ca]“Les 10 claus imprescindibles per a la teva web de captació”

Actualment, la principal porta d’entrada a les organitzacions és la pàgina web. Les circumstàncies que estem vivint ens han portat a digitalitzar la nostra forma de treballar, socialitzar i viure les nostres causes.

Per això, tenir les nostres pàgines de captació optimitzades és fonamental. Posar-ho fàcil al possible donant és un must de les entitats socials per aconseguir més fons i per donar credibilitat a les nostres organitzacions.

Des de CAUSES, repassem les 10 claus imprescindibles perquè la teva pàgina de captació brilli a la teva web. Comencem!

 

A nivell de missatges

•  A la pàgina home: destaca en aquesta pàgina principal el botó DONA / Fes un donatiu / Vull donar… amb un altre color o posa el botó en un lloc destacat.
•  Inclou exemples del que s’aconsegueix amb les aportacions (és molt important visibilitzar els èxits, l’impacte de les col·laboracions del donant amb diferents quantitats: amb 25€ aconseguiràs que… , amb 50€ tu faràs possible que…)
•  Pel que fa a les imatges de la pàgina de captació: utilitza imatges o vídeos relacionats amb el tema dels projectes o la finalitat dels fons (millor un testimoni que mostri l’impacte que aconseguirà la col·laboració del donant).
•  Crea una pàgina d’agraïment per enviar al donant quan acabi el procés de donació. Des d’aquí podrà compartir la seva col·laboració o altres opcions a les seves xarxes socials.

 

A nivell de navegació

•  Ja dins de la pàgina de captació: fes que es visualitzin totes les formes de col·laboració possibles sense que el possible donant hagi de fer scroll.
•  Una vegada que el donant es decideix a donar, ha de trobar formularis de captació molt senzills (nom, DNI, telèfon i dades bancàries). Amb aquestes dades és suficient per a la petició de la donació i l’enviament del certificat fiscal anual. Igualment, no podem oblidar els textos legals de protecció de dades que el donant ha d’acceptar quan acabi el formulari.
•  No oblidem que la majoria de les persones entren a la nostra web a través del mòbil! Cal comprovar que la pàgina de captació funciona perfectament via disseny responsive per no perdre cap oportunitat de donació.

 

En referència als canals

•  Afegeixi les màximes formes possibles de col·laboració que pugui oferir l’entitat (targeta bancària, transferència, paypal , Bizum …). Hi ha formes de col·laboració, com l’SMS solidari, que podem creure que no aporten molts fons, però sí que ens proporciona contactes per augmentar la nostra base de dades (després, podem contactar amb aquestes persones i començar a fidelitzar-los i poder aconseguir nous col·laboradors). Seran leads per treballar que ja estan interessats en l’organització.
•  Inclou l’opció de Fes-te soci/ col·laborador mensual… de manera destacada (el nom de la figura d’aquest tipus de col·laboració s’ha de decidir per part de l’entitat).
•  Inclou un telèfon de contacte (o formulari de contacte) a la mateixa pàgina de captació (això dona confiança al possible donant) per a la resolució de dubtes que puguin sorgir durant el procés de la donació o sobre l’entitat.

webcaptacion

 

Això són només algunes accions bàsiques per tenir en compte a la teva pàgina de captació , encara que cada entitat ha de tenir la seva pròpia estratègia digital en la seva web. Si necessites ajuda, et donem un cop de mà! No dubtis en contactar amb nosaltres a info@causes.cat.[:es]“Las 10 claves imprescindibles para tu web de captación”

Actualmente, la principal puerta de entrada a las organizaciones es la página web. Las circunstancias que vivimos nos han llevado a digitalizar nuestra forma de trabajar, socializar y vivir nuestras causas.

Por eso, tener las páginas de captación optimizadas es fundamental. Ponerlo fácil al posible donante es un must de las entidades sociales para lograr más fondos y para dar credibilidad a nuestras organizaciones.

Desde CAUSES, repasamos las 10 claves imprescindibles para que tu página de captación brille en tu web. ¡Comenzamos!

 

A nivel de mensajes

•  En la página home: destaca en esta página principal el botón de DONA / Haz un donativo /Quiero donar… con otro color o pon el botón en un lugar destacado.
•  Incluir ejemplos de lo que se logra con las aportaciones (es muy importante visibilizar los logros, el impacto de las colaboraciones del donante con diferentes cantidades: con 25€ lograrás que …, con 50€ tú harás posible que…)
•  Sobre las imágenes de la página de la captación: usar imágenes o vídeos relacionados con el tema de los proyectos o finalidad de los fondos (mejor un testimonio que muestre el impacto que logrará la colaboración del donante).
•  Crear una página de agradecimiento para enviar al donante cuando acabe el proceso de donación. Desde aquí podrá compartir su colaboración u otras opciones en sus redes sociales.

 

A nivel de navegación

•  Ya dentro de la página de captación: haz que se visualicen todas las formas de colaboración posibles sin que el posible donante tenga que hacer scroll.
•  Una vez que el donante se decide a donar, debe encontrar formularios de captación muy sencillos (nombre, DNI, teléfono y datos bancarios). Con estos datos es suficiente para la petición de la donación y el envío del certificado fiscal anual. Igualmente, no podemos olvidar los textos legales de protección de datos que el donante tiene que aceptar al acabar el formulario.
•  ¡No olvidemos que la mayoría de las personas entran a nuestra web a través del móvil! Comprobar que la página de captación funciona perfectamente vía diseño responsive para no perder ninguna oportunidad de donación.

 

En referencia a los canales

•  Añade las máximas formas posibles de colaboración que pueda ofrecer la entidad (tarjeta bancaria, transferencia, paypal, bizum…). Hay formas de colaboración, como el SMS solidario, que podemos pensar que no aportan muchos fondos, pero sí nos proporciona contactos para aumentar la base de datos y poder contactar después con estas personas y comenzar a fidelizarlos y poder conseguir nuevos colaboradores. Serán leads por trabajar que ya están interesados en la organización.
•  Incluye la opción de Hazte socio /colaborador mensual… de manera destacada (el nombre de la figura de este tipo de colaboración debe decidirlo la entidad).
•  Incluye un teléfono de contacto (o formulario de contacto) en la misma página de captación (da confianza al posible donante), para resolución de dudas que puedan surgir en el proceso o sobre la entidad.

 

webcaptacionEsto son sólo algunas acciones básicas para tener en cuenta en tu página de captación, aunque cada entidad debe tener su propia estrategia digital en su web. Si necesitas que te echemos una mano, no dudes en contactar con nosotros en info@causes.cat.[:]